Φόρος στα μερίσματα. Ισχύον θεσμικό πλαίσιο για Ελλάδα και ευρωπαϊκές χώρες

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει από τους μικρότερους συντελεστές στα μερίσματα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και μία ενδεχόμενη αύξησή τους θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση των επιβαρύνσεων της μεσαίας τάξης, η οποία ενώ σήκωσε το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής τα χρόνια της κρίσης, στην τελευταία μεταρρύθμιση του 2019 είχε τα λιγότερα οφέλη. Από τις χώρες που επιβάλλουν φόρο στα μερίσματα, η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 24%.
Τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Στα μερίσματα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ελλάδα έχουν τον ίδιο συντελεστή (5%), ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ υψηλότερους, όπως προκύπτει από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ, τα οποία επεξεργάστηκε και το Tax Foundation. Σύμφωνα με αυτά, η Ιρλανδία έχει τον υψηλότερο ανώτατο φορολογικό συντελεστή μερισμάτων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών του ΟΟΣΑ, 51%. Ακολουθούν η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο με 42% και 39,4%, αντίστοιχα.
Η Εσθονία και η Λετονία είναι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που δεν επιβάλλουν φόρο στο εισόδημα στα μερίσματα. Αυτό οφείλεται στο σύστημα φορολογίας εταιρειών που βασίζεται στις ταμειακές ροές. Αντί να επιβάλλουν φόρο στα μερίσματα, η Εσθονία και η Λετονία επιβάλλουν φόρο εταιρικού εισοδήματος 20% όταν μια επιχείρηση διανέμει τα κέρδη της στους μετόχους. Παράλληλα, ο αντίστοιχος συντελεστής στην Ισπανία 26%, στην Πορτογαλία 28%, στη Σουηδία 30%, στη Γερμανία 26,4% και στη Γαλλία 34%, ενώ στη γειτονική Τουρκία στο 20%.
Από τις χώρες που επιβάλλουν φόρο στα μερίσματα, η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, 5%, και ακολουθεί η Σλοβακία με 7%. Οι ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ επιβάλλουν κατά μέσο όρο ανώτατο φορολογικό συντελεστή μερισμάτων 24%.
Αξίζει να σημειωθεί πως σε πολλές χώρες, τα εταιρικά κέρδη υπόκεινται σε δύο επίπεδα φορολόγησης: τον εταιρικό φόρο εισοδήματος σε επίπεδο επιχείρησης, και τον φόρο μερισμάτων ή κεφαλαιακών κερδών σε ατομικό επίπεδο, όταν το εισόδημα αυτό μεταβιβάζεται στους μετόχους της. Ορισμένες χώρες, ωστόσο, έχουν ενσωματώσει τη φορολόγηση του εισοδήματος των εταιρειών και του εισοδήματος από μερίσματα/κέρδη κεφαλαίου για να εξαλείψουν τη διπλή αυτή φορολόγηση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *