Το βασικό, το κακό και το… άσχημο σενάριο για το 2024

Στην έκδοση Year Ahead 2024, η βραβευμένη Διεύθυνση Επενδύσεων (Chief Investment Office – CIO) της UBS Global Wealth Management (GWM) περιγράφει τι θα πρέπει να αναμένουν οι επενδυτές καθώς βαδίζουν προς έναν «νέο κόσμο», όπως πιθανότατα προμηνύεται. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτός ο νέος κόσμος -ο οποίος καθορίζεται από οικονομική αβεβαιότητα και γεωπολιτική αστάθεια, αλλά και ριζικές τεχνολογικές αλλαγές- οδηγεί σε τρία βασικά συμπεράσματα για τη χρονιά που έρχεται.

Πρώτον, η ισχυρή οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το έτος 2023 θα δώσει πιθανότατα τη θέση της σε βραδύτερο μεν, θετικό δε, ρυθμό ανάπτυξης το 2024, ενώ η ευρωπαϊκή ανάπτυξη θα παραμείνει υποτονική και η Κίνα θα εισέλθει σε μια «νέα κανονική συνθήκη» βραδύτερης ανάπτυξης, η οποία ενδεχομένως να διακρίνεται από υψηλότερη ποιότητα.

Δεύτερον, τον επόμενο χρόνο οι κεντρικές τράπεζες αναμένεται να ξεκινήσουν τους κύκλους μείωσης των επιτοκίων.

Και τέλος, το 2024 η πολιτική θα διαδραματίσει προεξέχοντα ρόλο, λαμβάνοντας υπόψη τις επικείμενες εκλογές στις ΗΠΑ και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και τους πολέμους.

Έχοντας τα άνωθι κατά νου, οι βασικές προτάσεις που διατυπώνονται στην εν λόγω έκθεση σχετικά με τις προοπτικές για το επόμενο έτος περιλαμβάνουν τα εξής:

• Διαχείριση ρευστότητας. Δεδομένου ότι τα επιτόκια αναμένεται να υποχωρήσουν το 2024, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν τα συνολικά ταμειακά υπόλοιπα και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες βελτιστοποίησης των αποδόσεων, χρησιμοποιώντας καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας, χαρτοφυλάκια ομολόγων με διαφορετικές ληκτότητες (bond ladders) και δομημένες λύσεις.

• Αγορά ποιότητας. Τα ποιοτικά ομόλογα αναμένεται να καταγράψουν ανατίμηση απόδοσης και κεφαλαίου, ενώ οι μετοχές με σταθερούς ισολογισμούς και βιώσιμα περιθώρια κέρδους βρίσκονται πιθανώς στην πλέον κατάλληλη θέση για να αποφέρουν κέρδη παρά την ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη.

• Διαπραγμάτευση της διακύμανσης νομισμάτων και εμπορευμάτων. Δεδομένου ότι το δολάριο ΗΠΑ αναμένεται να διατηρηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό σταθερό στα τρέχοντα επίπεδα και οι τιμές του πετρελαίου να κυμανθούν στο εύρος των 90-100 δολαρίων ΗΠΑ/βαρέλι, πολλές είναι οι ευκαιρίες που προσφέρουν τόσο οι στρατηγικές δημιουργίας απόδοσης όσο και εκείνες που παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράζουν συστηματικά νομίσματα σε επίπεδα χαμηλότερα των σημερινών.

• Αντιστάθμιση κινδύνων αγοράς. Γεωπολιτική αβεβαιότητα σημαίνει ότι οι επενδυτές οφείλουν να προετοιμαστούν για μελλοντική μεταβλητότητα. Εκτός από τη διαφοροποίηση, οι επενδυτές δύνανται να προστατεύσουν περαιτέρω τα χαρτοφυλάκια από συγκεκριμένους κινδύνους μέσω των στρατηγικών διατήρησης κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις ή πραγματοποιώντας τοποθετήσεις σε πετρέλαιο και χρυσό.

• Διαφοροποίηση με εναλλακτική πίστωση. Το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων και της αυξημένης μεταβλητότητας των τιμών και των ανοιγμάτων που προκάλεσαν τα υψηλά ισοζύγια χρέους παγκοσμίως υποστηρίζει διάφορες στρατηγικές πιστώσεων όπως, μεταξύ άλλων, τις στρατηγικές του αρμπιτράζ πιστώσεων και των μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *